Sandvik logo

IF2 Intressentdialog

Sandvik har identifierat en rad intressenter som kan påverkas av företaget eller som har potential att påverka Sandvik, med kunder, medarbetare och investerare som de mest väsentliga.

Under 2023 samarbetade vi aktivt med dessa intressenter för att få insikt i deras relationer med Sandvik och för att identifiera potentiell påverkan, risker och möjligheter som en del av vår väsentlighetsanalys.

Vi träffade analytiker, investerare och aktieägare för att diskutera genomförandet av strategiska initiativ, hur hållbarhetsmålen för 2030 påverkar koncernens verksamhet, specifika mål och resultat samt vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Sandvik förde en dialog med alla större aktieägare under denna period.

Kontinuerliga dialoger med kunderna fortsätter att prioriteras, med fokus på viktiga områden som produktutveckling för ökad säkerhet, ökad energieffektivitet och främjande av elektrifiering.

Kontinuerlig kommunikation med medarbetarna genomförs genom regelbundna möten, medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. Hållbarhetsrelaterade perspektiv är integrerade i koncernens medarbetarundersökning.

Sandvik har dessutom regelbundna kontakter med fackföreningarna för att främja diskussioner kring hållbarhetsagendan.

Under 2023 deltog Sandvik aktivt i konferenser och rundabordssamtal som anordnades av globala organisationer och den akademiska världen.

Medlemskap i organisationer

Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact och är aktivt i olika branschorganisationer som Jernkontoret (stålproducenter), Svemin (gruvor, mineraler och metallproducenter), Näringslivets Internationella Råd (NIR), Cobalt Institute, International Tungsten Industry Association, Responsible Minerals Initiative, samt The Tungsten Industry Conflict Minerals Council.