Sandvik logo

IF3 Uppförandekod

Koncernens uppförandekod, som bygger på våra kärnvärden, understryker vårt starka engagemang i etiskt och ansvarsfullt företagande och säkerställer efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser på alla marknader där vi är verksamma. Uppförandekoden beskriver principerna för hur våra medarbetare ska agera och ger vägledning i vårt dagliga arbete och beslutsfattande.

För att upprätthålla dessa principer har Sandvik satt som mål att utbilda 100 procent av medarbetarna och långtidsanställda konsulter med längre avtal än 90 dagar i uppförandekoden. Utbildningen omfattar viktiga ämnen som bland annat antikorruption, bekämpande av mutor, mångfald och inkludering med mera. Målet följs upp kvartalsvis genom rapporter och vid utgången av 2023 hade 97 procent (95) av medarbetarna och långvariga uppdragstagarna genomgått utbildning i vår uppförandekod.

Vi har även satt upp ett mål för introduktionen av nya medarbetare, där 90 procent av de nyanställda ska genomgå utbildningen inom tre månader från anställning. Vid utgången av 2023 var utfallet 83 procent (77). Dessutom skickas en repetitionsutbildning om uppförandekodens principer automatiskt ut till medarbetare som genomgått utbildning för mer än två år sedan. Den 31 december 2023 hade 91 procent (89) av de inbjudna deltagarna genomgått repetitionsutbildningen.