Sandvik logo

Rättsligt meddelande

Sandvik är en industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna.

Copyright: Sandvik AB (publ) Box 510, SE-101 30 Stockholm, Sweden

Design och produktion (PDF): Sandvik och Narva.

Design och produktion (online): nexxar

Foto: Karl Nordlund, Sandvik.

Har du synpunkter på vår årsredovisning, är du välkommen att höra av dig till oss på Group Communications, +46 8 456 11 00 eller info@sandvik.com

För kommentarer eller frågor gällande informationen om hållbarhet kontakta Sustainable Business, +46 8 456 11 00 eller via info@sandvik.com