Sandvik logo

En attraktiv arbetsgivare

Sandvik strävar efter att vara den självklara arbetsgivaren inom våra branscher och attrahera, behålla och utveckla talangfulla individer för att driva vår förändringsstrategi.

Vi fokuserar på att ha en mångsidig, stark och passionerad företagskultur där människor känner sig inkluderade och inte upplever någon diskriminering på grund av faktorer som ålder, kön, könsuttryck, ras, etnicitet, språk, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Genom att lyssna och agera på insikter som delas av våra medarbetare skapar vi en arbetsplats som främjar personlig tillväxt och utveckling, samtidigt som vi driver digitalisering, ansvarstagande och affärsresultat. Vi ger alla möjlighet och stöd att nå, agera och fungera på bästa sätt. Under 2023 implementerade vi en reviderad Employee Value Proposition för att stödja vårt arbetsgivarvarumärke och medarbetarresan.

Vi strävar efter ett branschledande engagemang bland våra medarbetare och har satt ett mål för engagemanget på över 80 procent för 2025. År 2023 nådde vi 78 procent (78). Under året införde vi en ny plattform för insikter om engagemanget för att bli ännu mer medarbetarcentrerade. Det digitala verktyget ger cheferna tillgång till direktdata om engagemang så att de omedelbart kan agera utifrån insikterna de får från våra medarbetare.

Sandvik har ett decentraliserat arbetssätt och uppmuntrar lokala affärsområdesinitiativ för medarbetarengagemang och individuell karriärsutveckling.

Vi anser att mångfald, lika möjligheter och inkludering börjar i toppen. Vår koncernledning består av personer av olika nationaliteter och bakgrunder och 40 procent är kvinnor. Vi strävar efter att 25 procent av våra chefer ska vara kvinnor 2025 och 2023 uppgick andelen till 20,5 procent (19,6).

Sandvik kvalificerade sig återigen på den ideella stiftelsen Allbrights gröna lista i deras utvärdering av könsfördelningen på styrelse- och ledningsgruppsnivå i svenska företag.

En man i blå kostym pratar med en kvinna (foto)