Sandvik logo
Andreas Nordbrandt (foto)

Andreas Nordbrandt

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör. Chef för divisionen Underground Rock Excavation inom Epiroc-koncernen 2018. Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1995–2018, bland annat chef för divisionen Underground Rock Excavation, chef för divisionen Rocktec, Vice President Service Operations and Operations Manager och Business Line Manager – Service Division, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Australia.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Alleima AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

1 375 (förvärvade den 1 februari 2024).

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.