Sandvik logo

IF10 Samhällsengagemang

Vår plattform för samhällsengagemang omfattar tre fokusområden: Skifte mot hållbarhet, Digitalt skifte och Samhällsinsatser. Under 2023 var vi involverade i cirka 170 projekt.

Samhällsprojekt per fokusområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n SamhällsinsatserSkifte mot hållbarhetDigitalt skifte 76%13% 11% Societal impactSustainability shiftDigital shift 76%13% 11%

Samhällsprojekt per geografi

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 55%17% 12%11%3% 2% EuropaAsienNordamerikaAustralienAfrika/MellanösternSydamerika 55%17% 12%11%3% 2% EuropeAsiaNorth AmericaAustraliaAfrica/Middle EastSouth America