Sandvik logo
Cecilia Felton (foto)

Cecilia Felton

Ekonomi- och finansdirektör, Sandvik AB

Född 1984. Ekonomi- och finansdirektör, Sandvik AB, sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2013, bland annat tillförordnad ekonomi- och finansdirektör, Vice President Group Control, Director Group M&A and Investments och Director Group Business Control. Olika befattningar inom Ernst & Young, Operational Transaction Services, London, 2007–2013.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

4 999.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.