Sandvik logo
Sofia Sirvell (foto)

Sofia Sirvell

Chief Digital Officer (CDO), Sandvik AB

Född 1974. Chief Digital Officer (CDO), Sandvik AB, sedan mars 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör. Olika befattningar inom H&M 2006–2021, bland annat Deputy Chief Technical Officer 2020–2021 och Head of Strategy IT 2019–2020.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

1 450.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.