Sandvik logo

Kunder, flexibilitet och medarbetare

Kundens förstaval

Vår decentraliserade affärsmodell skapar närhet till vår kundbas och vårt distributörsnätverk. Våra säljare arbetar ofta nära kundernas produktion och våra lösningar utvecklas baserat på den feedback som vi får från våra kunder.

Våra större kunder har kommit långt på sin digitaliseringsresa och kräver skräddarsydda lösningar från oss. Vi ser ett ökat behov från små och medelstora företag av helt integrerade lösningar. Vårt Lighthouse-program är utformat för att stödja små och medelstora komponenttillverkare. I gengäld ger de kontinuerlig feedback på digitala processer och lösningar, vilket ger oss en djup förståelse för kundernas behov. Två kunder anslöt sig till programmet i år, en tyskbaserad kontraktstillverkare och ett amerikanskt forskningsinstitut.

Vi säkerställer att vi är en partner i våra kunders digitaliseringsresa, oavsett i vilket skede de befinner sig, och erbjuder tillförlitliga lösningar och expertis för att stödja dem.

Flexibilitet genom affärscykeln

Under ett utmanande år, med stora variationer i marknads- och segmentutvecklingen, möjliggjorde vår förmåga till motståndskraft god kontinuitet genom konjunkturcykeln. Marknaden har fortfarande inte återhämtat sig helt sedan 2019. Vi arbetade aktivt för att motverka inflation med prisimplementering i våra olika vertikala affärer, flyttade kapacitet till tillväxtområden och anpassade oss till affärssituationer när och där det behövdes. En högre andel mjukvaruförsäljning ökade de återkommande intäkterna.

I det korta perspektivet förändras verksamheten snabbt och det är viktigt att ha ett bra planeringssystem. Under 2023 arbetade vi med flexibilitet i personalstyrkan och outsourcing. Vi ökade produktiviteten i den egna verksamheten, arbetade aktivt med upphandling och ökade vårt ägarskap i leveranskedjan. Under året reviderade vi bemanningsmodellerna utifrån behov och fattade aktiva beslut om var vi behöver vår egen kompetens och var vi ska outsourca.

Vi arbetade också med våra fasta tillgångar och optimering av fotavtrycket inom ramen för de långsiktiga strukturåtgärder som tillkännagavs 2022 och som kommer att resultera i årliga besparingar om 540 miljoner kronor med full effekt 2025.

En attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar systematiskt för att öka mångfald och inkludering i vår personalstyrka och vi fokuserar ständigt på att öka andelen kvinnliga medarbetare på alla nivåer i personalstyrkan.

Det finns ett stort värde i att ha utvecklingsplaner för alla medarbetare och det uppnåddes för 90 procent av medarbetarna under 2023. För att följa upp medarbetarnas engagemang genomförs kvartalsvisa undersökningar vars resultat är ett viktigt verktyg för kontinuerlig förbättring och i år fokuserade vi på att inkludera förvärvade enheter. Hälsa och välbefinnande mäts också i de kvartalsvisa undersökningarna. Vi har lokala program för hälsa och välbefinnande på alla våra större anläggningar.

Vi arbetar för att attrahera de kompetenser som behövs för framtiden, bland annat inom molnbaserade lösningar, AI och mjukvaruutveckling. För att uppmuntra lärande inom organisationen har vi etablerat mentorskapsprogram i alla våra verksamheter och vi säkerställer att våra förvärvade verksamheter nyttjar det stora antalet utbildningsprogram inom Sandvik.

Möt våra medarbetare

Shin Voeks, chef för CGTech brinner för digital tillverkning. Han förklarar hur mjukvarulösningar kommer att skapa stora möjliheter inom komponenttillverkning.