Sandvik logo

M4 Ersättningar till revisorer

 

2022

2023

PwC

 

 

Revisionsarvode

–21

–14

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

0

Övriga tjänster

–11

–7

Totalt

–32

–21

 

 

 

Andra revisionsbyråer

 

 

Revisionsarvode

Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget

Skatterådgivning

–4

–1

Övriga tjänster

–40

–34

Totalt

–44

–35