Sandvik logo

Dialog med analytiker

25 analytiker följer Sandvik regelbundet. Här är några av deras vanligaste frågor under 2023 och våra svar.

F: Sandvik har en marknadsledande position inom underjordisk gruvdrift. Under året berättade ni om er starka position inom automation och batterielektriska elfordon (BEV) och fördelen med att ha en integrerad digital plattform genom hela kundens värdekedja. Skulle ni kunna utveckla era framsteg på dessa områden?

S: Vi har en tydlig nummer ett-position inom telefjärrstyrda och autonoma gruvlösningar under jord, med över 65 procents marknadsandel, och vi har fortsatt att öka antalet gruvor anslutna till vår plattform Automine® under 2023. Med över 20 års erfarenhet inom detta område är Sandvik den enda OEM-tillverkaren som kan tillhandahålla storskalig underjordisk automation. Under fjärde kvartalet 2023 förbättrade Sandvik den redan väl beprövade plattformen Automine® för truckar och lastare genom introduktionen av Automine® för underjordiska borrmaskiner. Med detta blev vi den första OEM att erbjuda ett enhetligt trafikledningssystem för gruvutrustning under jord. Framstegen inom batterielektriska fordon har också varit betydande. Sandvik vann 75 procent av alla BEV-upphandlingar 2023.

Vår över tio år långa erfarenhet av att lära, utveckla och förbättra tekniken, kombinerat med vårt engagemang i att integrera batteridrivna elfordon i kundens verksamhet (platsförberedelse, affärscase, simuleringsstudier och service) är nyckelfaktorer för framgång. Våra BEV:er skapar värde i form av förbättrad arbetsmiljö, högre produktivitet och lägre CO2-utsläpp.

Med vårt starka erbjudande inom automation och driftplanering, i kombination med våra senaste mjukvaruförvärv, Deswik och Polymathian, har Sandvik nu en helt integrerad digital plattform inom underjordsborrning. Genom att digitalisera och automatisera kundernas värdekedja stärker vi vår position inom underjordisk gruvdrift ytterligare genom att kunna leverera kompletta lösningar till våra kunder.

F: Även om övergången till elfordon (EVs) kommer att bidra positivt till gruvverksamheten är den till nackdel för er skärverktygsverksamhet, eftersom elbilar kräver färre skärverktyg än traditionella förbränningsmotorer (ICE). Under hösten gav ni en något mer positiv syn på denna utveckling än tidigare och att ni faktiskt kommer att växa er fordonsverksamhet?

S: År 2030 kommer den potentiella mixen för skärverktyg att förändras avsevärt med olika fordonstyper, samtidigt som den totala potentialen behålls nästan på 2022 års nivå. Bearbetningsintensiteten, det vill säga mängden skärverktyg som krävs för att producera ett fordon, jämfört med ett ICE-drivet lätt fordon, varierar beroende på fordonstyp, vilket leder till olika krav på skärverktyg för varje undersegment. Kraven på skärverktyg i medeltunga och tunga kommersiella fordon (MHCV) jämfört med lätta fordon (LV) är nästan 5 gånger högre. Med hänsyn till det, den förväntade CAGR-tillväxten för LV och MHCV på 2 procent respektive 3 procent, samt vår exponering (60 procent mot LV och 40 procent mot MHCV), är detta positivt för Sandvik. Dessutom kommer Sandvik fortsatt att utöka sin kapacitet mot lättvikts-/aluminiumskärverktyg, vilka har en större potential vid tillverkning av komponenter i elfordon. Slutligen kommer Sandvik att fortsätta att växa vår fordonsverksamhet fram till 2030.

F: Under året uppdaterade Sandvik sina finansiella mål, specifikt för Sandvik Manufacturing Solutions (SMF). Sänker ni era ambitioner och varför?

S: Efter att ha byggt upp en solid plattform av mjukvarutillgångar, identifierade som nyckelfaktorer för att växa vår verksamhet inom komponenttillverkningsområdet, tar vi nästa steg. Ett av dessa steg var att förändra den organisatoriska strukturen något, med till exempel förflyttningen av pulververksamheten närmare kärnan: från affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions till affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions. Med dessa förändringar kommer det att bli ett skarpare fokus på att utveckla mjukvaruverksamheten med möjliggörande hårdvara i SMF. Av den anledningen har det tidigare intäktsmålet för SMF om 6 miljarder SEK 2025, varav 60 procent från mjukvara, reviderats till ett nytt mål att ha mjukvaruintäkter på 4 miljarder SEK 2025. Med en mer koncentrerad andel mjukvara i SMF-portföljen ökade vi också vårt marginalmål från 20,0 procent till 22,0 procent.