Sandvik logo

Skifte mot tillväxt

Sandvik är väl positionerat för att ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Vårt långsiktiga mål är att växa med minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och genom förvärv. Ambitionen är att växa snabbare än marknaden och vi har som mål att Sandvik Mining and Rock Solutions samt Sandvik Rock Processing Solutions ska växa (CAGR vs 2019) med 10 procent och att affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions ska växa med 5 procent. Vi uppdaterade ambitionen för affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions med ett nytt tillväxtmål, definierat som 4 miljarder kronor i mjukvaruintäkter år 2025.

Sedan 2019 har den årliga tillväxten varit 9 procent (CAGR), ett starkt resultat, inte minst i ljuset av avvecklingen av verksamheten i Ryssland. Organisk tillväxt är avgörande och under 2023 lanserade vi ett antal nya, innovativa produkter kopplade till elektrifiering, digitalisering och automation (se Sandvik Mining and Rock Solutions – Innovationer, Sandvik Rock Processing Solutions – Innovationer och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions – Innovationer). Vi har ett mål för New Sales Ratio (NSR) på 30 – 35 procent till 2025, definierat som andelen av försäljningen från produkter som lanserats under de senaste fem åren. År 2023 var NSR 25 procent. Investeringar i forskning och utveckling (FoU) uppgick till 3,8 procent av intäkterna.

Vi har adderat cirka 19 miljarder kronor i årlig tillväxt genom 31 förvärv, varav sju under 2023.

Tillväxtområden

Sandvik har identifierat prioriterade tillväxtområden för var och en av sina verksamheter, där digitalisering och hållbarhet är gemensamma nämnare.

Sandvik Mining and Rock Solutions är världsledande inom elektrifiering och automation för gruvdrift under jord. Under 2023 fick vi rekordstora order på batterielektriska fordon och vann 75 procent av alla upphandlingar inom lastning och transport (load and haul) vi deltog i. Vårt mål är att ha ett komplett elektriskt erbjudande under jord senast 2030. Förvärvet av Deswik 2022 gjorde Sandvik världsledande inom mjukvara för gruvplanering och detta år förvärvade Deswik Polymathian Industrial Mathematics, en Australienbaserad leverantör av AI-lösningar för gruvoptimering. Sandvik är den enda OEM-tillverkaren i branschen med ett heltäckande digitalt erbjudande.

Sandvik har ökat sitt fokus på tillväxt inom gruvdrift ovan jord. Under 2023 introducerade vi en elektrisk konceptrigg för ovanjordsborrning och förvärvade en ny testanläggning för ovanjordsborrning i Finland. Reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror stod för 66 procent (69) av försäljningen 2023, där en hög andel av den totala försäljningen förbättrar vår motståndskraft över tid.

Sandvik Rock Processing Solutions utvecklar miljöeffektiva lösningar för bergbearbetning. Att ersätta den mycket energikrävande malningsprocessen med finkrossningslösningar från Sandvik kommer att utöka vårt erbjudande i värdekedjan och minska energianvändningen hos kunderna. Förvärven av Kwatani 2021 och SP Mining 2022 breddade erbjudandet inom siktar, ökade andelen gruvförsäljning till 53 procent (39) och ökade andelen försäljning av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror till 59 procent (55). Hela vårt sortiment av stationär utrustning inom krossning och sortering är redan elektrifierad och vi har som mål att 90 procent av vårt mobila erbjudande ska finnas som elektriskt alternativ senast 2025. Under 2023 lanserade vi ett antal elektriska mobila produkter och introducerade ett bredare utbud av hydrauliska verktyg på den amerikanska marknaden.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions strävar efter att optimera och automatisera komponenttillverkningen från början till slut i ett sömlöst flöde. Affärsområdessegmentet Sandvik Machining Solutions har som mål att växa inom skär, runda verktyg, inom mellansegmentet samt utanför Europa och siktar på digitalt industriledarskap och att bemästra fordonsindustrins skifte. Intäkterna från runda verktyg har ökat med mer än 20 procent sedan 2021 och vi har ökat vår marknadsandel i Nordamerika. Under 2023 förvärvade vi Buffalo Tungsten Inc (BTI), en ledande USA-baserad tillverkare av volframpulver, esco GmbH, en tysk leverantör av mjukvarulösningar för kuggbearbetningsteknik, och 95 procent av aktierna i det irländska företaget Premier Machine Tools Limited, som tillhandahåller lösningar för metallbearbetning till medicinteknikindustrin.

Affärsområdessegmentet Sandvik Manufacturing Solutions växer genom att tillhandahålla ett heltäckande agnostiskt, digitalt erbjudande med en portfölj av starka varumärken. Under 2023 stärkte vi vårt erbjudande genom förvärvet av Postability, ett kanadensiskt företag som utvecklar postprocessorer för Mastercam (som förvärvades av Sandvik 2021). Vi förvärvade också en minoritetsandel i up2parts, ett tyskt nystartat mjukvaruföretag för automatised tillverkning. Vi fortsatte att integrera hårdvaru- och mjukvarulösningar för att automatisera och koppla samman stegen i värdekedjan vid komponenttillverkning.