Sandvik logo

Koncernledning

Ändringar i koncernledningen

Jessica Alm, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, lämnade Sandvik och efterträddes av Björn Roodzant maj 2023. Christophe Sut, chef för Sandvik Manufacturing Solutions, lämnade företaget och efterträddes av Mattias Nilsson maj 2023. Sofia Sirvell utnämndes till Chief Digital Officer och medlem av koncernledningen från och med mars 2023.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.