Sandvik logo

M12 Andelar i koncernföretag

 

2022

2023

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Vid årets början

51 931

42 284

Förvärv

1 071

Kapitaltillskott

2 122

16 473

Reducering av kapital

–14

–235

Avyttringar

–12 826

0

Totalt

42 284

58 522

Ackumulerade nedskrivningar

 

 

Vid årets början

–473

–707

Årets nedskrivningar

–235

–46

Under året återförda nedskrivningar

1

2351)

Totalt

–707

–518

Ackumulerade uppskrivningar

 

 

Vid årets början

0

0

Totalt

0

0

Redovisat värde vid årets slut

41 577

58 004

1)

Återförda nedskrivningar avser avyttring av Ryssland.

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2022

2023

Bolag, säte

Organisations­nummer

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andel i %2)

Värde, KSEK

SVERIGE

 

 

 

 

 

 

 

Gimo Utbildningsaktiebolag, Gimo

556061 – 4041

910

91

14 302

910

91

16 882

Industri AB Skomab, Sandviken

556008 – 8345

2 000

100

21 946

2 000

100

21 946

Sandvik Global Purchasing AB, Stockholm

556052 – 4315

1 000

100

50

1 000

100

50

AB Sandvik Coromant, Sandviken1)

556234 – 6865

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Coromant Sverige AB, Stockholm1)

556350 – 7846

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Far East Ltd. AB, Sandviken

556043 – 7781

10 000

100

10 000

10 000

100

10 000

Sandvik Försäkrings AB, Sandviken

516401 – 6742

1 500

100

81 000

1 500

100

81 000

Sandvik Besöksservice AB, Sandviken1)

556235 – 3838

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken

556288 – 9401

1 000 000

100

3 499 950

1 000 000

100

3 499 950

AB Sandvik International, Sandviken1)

556147 – 2977

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining and Construction Sverige AB, Sandviken1)

556288 – 9443

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken1)

556234 – 7343

1 000

100

50

1 000

100

50

Sandvik Rotary Tools AB, Köping

556191 – 8920

101 000

100

103 231

101 000

100

103 231

AB Sandvik Skogsfastigheter, Sandviken

556579 – 5464

1 000

100

51

1 000

100

51

AB Sandvik Steel Investment, Sandviken

556350 – 7853

1 000

100

100

1 000

100

100

Sanrip AB, Sandviken1)

556692 – 0038

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken1)

556692 – 0053

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Utbildnings AB, Sandviken

556304 – 8791

910

91

57 743

910

91

67 601

Dormer Pramet AB, Halmstad

556240 – 8210

80 000

100

46 145

80 000

100

46 145

Walter Norden AB, Halmstad

556752 – 4698

15 000

100

5 139

15 000

100

6 839

Sandvik Group IT AB, Sandviken1)

556788 – 9059

1 000

100

100

1 000

100

100

Sandvik Venture AB, Stockholm1)

556868 – 7155

1 000

100

281 048

1 000

100

281 048

Sandvik Financial Services AB, Stockholm

556843 – 7296

10 000

100

75 000

10 000

100

75 000

Seco Tools AB, Fagersta

556071 – 1060

145 467 690

100

15 658 859

145 467 690

100

15 658 859

Sandvik Invest Aktiebolag, Stockholm

556020 – 6517

1

0

0

1

0

0

Sandnest 3 AB, Stockholm

559291 – 1035

25 000

100

25

25 000

100

25

Sandnest 2 AB, Stockholm

559291 – 1027

25 000

100

25

Sandnest 1 AB, Stockholm

559291 – 1019

25 000

100

25

1)

Kommissionärsbolag.

2)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i utländska dotterföretag, direkta innehav enligt balansräkningen 31 december

 

 

2022

2023

Land/lokalisering

Bolag

Antal andelar

Andelar i %1)

Värde, KSEK

Antal andelar

Andelar i %1)

Värde, KSEK

Brasilien

Sandvik Holding Do Brasil Ltda.

339 135 756

100

1 080 289

339 135 756

100

1 080 289

Bulgarien

Sandvik Bulgaria Ltd.

100

0

100

0

Chile

Sandvik Financial Services S.A.

9 900

99

165 331

9 900

99

165 331

 

Schenck Process Austral SA

1

02)

0

1

02)

0

Demokratiska republiken Kongo

Sandvik Mining and Construction DRC S.P.R.L.

9 990

100

43 235

9 990

100

43 235

Förenade Arabemiraten

Sandvik Middle East FZE.

1

100

19 886

1

100

19 886

Indien

Sandvik Asia Ltd.

1 801 241

752)

252 481

1 801 241

752)

252 481

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Ltd.

1 801 241

752)

2 084

1 801 241

752)

2 084

Irland

Sandvik Mining and Construction Logistics Ltd.

100

100

5 508

100

100

5 508

Japan

Sandvik K.K.

8 000

100

224 207

8 000

100

224 207

Kina

Sandvik China Holding Co Ltd.

100

1 579 079

100

2 009 106

Korea

Sandvik Korea Ltd.

752 730

100

5 992

752 730

100

5 992

Luxemburg

DSI Underground Holdings S.à.r.l.

1 539 861

100

7 435 652

1 539 861

100

7 435 652

 

Rocbolt Technologies Holdings Mongolia S.à.r.l.

6 000

50

1

6 000

50

1

Mali

Sandvik Mining and Construction Mali Ltd

25 000

100

3 462

25 000

100

3 462

Mauritius

Rocbolt of Mauritius Ltd

956 768

50

430 027

956 768

50

0

Mexiko

Sandvik Méxicana S.A. de C.V.

406 642 873

902)

712 312

406 642 873

902)

712 312

Mongoliet

Sandvik Mongolia LLC.

400 000

100

2 682

400 000

100

2 682

Nederländerna

Sandvik Finance B.V.

18 788

100

7 093 582

18 788

100

23 552 902

Peru

Sandvik del Perú S.A.

6 562 795

902)

26 025

6 562 795

902)

26 025

Portugal

Frezigest SGPS S.A.

1 001 069

100

1 071 545

1 001 069

100

1 071 545

Ryssland

Sandvik LLC

100

0

 

Sandvik Mining and Construction CIS LLC

100

0

Serbien

Sandvik Mining and Rock Technology LLC Belgrade

100

7 898

100

7 898

Slovakien

Sandvik Slovakia s.r.o.

100

1 238

100

1 238

Sydafrika

Sandvik Holding Southern Africa (Pty) Ltd

1 107 501

100

1 377 126

1 107 501

100

1 377 126

 

Rocbolt Technologies Holdings Pty Ltd

500 000

50

172 322

500 000

50

125 966

Tjeckien

Sandvik CZ s.r.o.

100

0

100

0

Turkiet

Sandvik Endüstriyel Mamüller Sanayi ve Ticaret A.S.

125 154 588

100

3 200

125 154 588

100

3 200

Ungern

Sandvik Magyarorszag Kft.

100

3 258

100

3 258

Zimbabwe

Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd.

233 677

100

3 269

233 677

100

3 269

Totalt

 

 

 

41 576 980

 

 

58 004 033

1)

Andelen av rösterna avses, vilket även överensstämmer med andelen av kapitalet, där ej annat anges.

2)

Resterande andelar innehas av andra företag inom koncernen.

Sandvik AB:s innehav av aktier och andelar i dotterföretag, indirekta aktieinnehav i %1)

Land/Lokalisering

Företag

2022

2023

Sverige

DSI Underground Nordics AB

100

100

 

Edvirt AB

100

100

 

Metrolog Services Nordic AB

100

100

 

Pramet Scandinavia AB

100

100

 

Sandvik Financial Services SPV AB

100

100

 

Sandvik Invest Aktiebolag

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Haparanda AB

100

100

 

Sandvik SRP AB

100

100

 

Sandvik Treasury AB

100

100

 

Seco AB

100

100

 

SETP Invest AB

100

100

Argentina

DSI Underground Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Argentina S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Argentina S.A.

100

100

 

Seco Tools Argentina S.A.

100

100

Armenien

Sandvik Mining and Rock Technology AM LLC

100

100

Australien

Deswik Brazil Holdings Pty Ltd

100

100

 

Deswik Group Pty Ltd

100

100

 

Deswik Mining Consultants (Australia) Pty Ltd

100

100

 

Deswik Software Solutions Pty Ltd

100

100

 

DSI Australia (Holdings) Pty Ltd

100

100

 

DSI Holdings 1 Australia Pty Ltd

100

100

 

DSI Holdings 2 Australia Pty Ltd

100

100

 

DSI Underground Australia Pty Limited

100

100

 

Edvirt Australia Pty Ltd

100

0

 

Fero Group (Queensland) Pty Ltd

100

100

 

Fero Group Pty Ltd

100

100

 

Fero Reinforcing Pty Ltd

100

100

 

Fero Strata Systems Pty Ltd

100

100

 

Heintzmann Australia Pty Ltd

100

100

 

NTX Australia Pty Ltd

100

100

 

Polymathian Pty Ltd

0

100

 

Sandvik Australia Holdings Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Australia Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Financial Services Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia (Production/Supply) Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Australia Pty Ltd

100

100

 

Sandvik Rock Processing Australia Pty Limited

100

100

 

Seco Tools Australia Pty Ltd

100

100

 

SigmaTEK Pty. Ltd. (Australia)

100

100

 

S-Process Equipment Australia Pty Limited

100

100

 

Stratabolt Resins Australia Pty Ltd

100

100

 

Terelion (Australia) Pty Ltd

100

100

 

Tricon Drilling Solutions Pty Ltd

100

100

Belarus

OOO Walter Tools

100

0

Belgien

S.A. Seco Tools Benelux N.V.

100

100

 

Walter Benelux N.V./S.A.

100

100

Botswana

Sandvik Botswana (Pty) Ltd

100

100

Brasilien

CGTech Brasil Consultoria de Software Eireli

100

100

 

Dormer Pramet Solucoes Para Usinagem Ltda

100

100

 

DSI Underground System Brasil Indústria e Comercio Ltda

100

100

 

Frezite Ferramentas de Corte LTDA

100

100

 

MCB Serviços e Mineração Ltda.

30

100

 

Sandvik Coromant Do Brasil Industria e Comercio de Ferramentas Ltda

100

100

 

Sandvik MGS S.A.

100

0

 

Sandvik Mining and Rock Technology do Brasil Ltda

100

100

 

Sandvik Rock Processing Brasil Ltda

100

100

 

Seco Tools Indústria e Comércio Ltda.

100

100

 

SigmaTEK Systems Brasil Ltda.

99

100

 

Walter do Brazil Ltda

100

100

Burkina Faso

Sandvik Mining and Rock Technology Burkina Faso SARL

100

100

Chile

Deswik Chile SpA

100

100

 

DSI Underground Chile SpA

100

100

 

DSI Underground Ventilation Systems S.p.A.

51

51

 

NTX Chile SpA

100

100

 

Sandvik Chile S.A.

100

100

 

Sandvik Financial Services S.A.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Chile S.A.

100

100

 

Sandvik Rentals Chile SPA

100

100

 

Schenck Process Austral SA

100

100

Colombia

Deswik Colombia S.A.S

100

100

 

DSI Underground Colombia S.A.S.

100

100

 

Sandvik Colombia S.A.S.

100

100

Danmark

Sandvik A/S

100

100

Danmark

Seco Tools A/S

100

100

DR Kongo

Sandvik DRC Services SASU

0

49

 

Sandvik Mining & Construction DRC SARL

100

100

Filippinerna

Sandvik Philippines Inc

100

100

 

Sandvik Tamrock Philippines Inc

100

100

Finland

Akkurate Oy

100

0

 

Oy Tampella Ab

100

100

 

Sandvik Coromant Finland Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Finland Oy

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Oy

100

100

 

Seco Tools Oy

100

100

 

Tammerfors Linne och Jern Ab

100

100

 

Tamrock Oy

100

100

 

Velroq Oy

100

100

Frankrike

A.O.B. S.A.S

100

100

 

CGTech S.A.R.L.

100

100

 

DWFritz Metrology SAS

100

100

 

Financiere Metrolog SAS

100

100

 

Gunther Tools

100

100

 

Metrologic Group SAS

100

100

 

Metrologic Services SAS

100

100

 

Sandvik Coromant Inserts France S.A.S

100

100

 

Sandvik Holding France S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction France S.A.S

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Lyon S.A.S

100

100

 

Sandvik Tooling France S.A.S

100

100

 

Seco Ressources et Finances SA

100

100

 

Seco Tools France S.A.S.

100

100

 

Seco Tools Reaming SAS

100

100

 

SECO Tools Tooling Systems SAS

100

100

 

SigmaNEST France

100

100

 

Walter France S.A.S.

100

100

Ghana

Sandvik Mining & Construction Ghana Limited

100

100

Hong Kong

DWFritz Hong Kong Limited

100

100

 

Sandvik Hongkong Ltd

100

100

Indien

CGTech India Software Solutions PLC

100

100

 

Cimatron Technologies Pvt. Ltd.

100

100

 

Deswik Software Solutions India Private Limited

0

100

 

Dormer Pramet India Private Limited

100

100

 

DSI Underground India Pvt. Ltd.

100

100

 

Sandvik Coromant India Private Limited

100

100

 

Sandvik Mining and Rock Technology India Private Limited

100

100

 

Seco Tools India Private Limited

100

100

 

SigmaTEK Systems India Private Limited

100

100

 

Vaal Triangle Systems Private Limited

100

100

 

Walter Tools India Private Limited

100

100

Indonesien

Pt. DSI Indonesia

100

100

 

Pt. DSI Underground

100

100

 

PT Sandvik Indonesia

100

100

 

PT Sandvik Mining and Construction Indonesia

100

100

 

PT Sandvik SMC

100

100

 

PT Seco Tools Indonesia

100

100

Irland

Diamond Innovations International Sales

100

0

 

Premier Machine Tools (Ireland)

0

95

Israel

Cimatron Limited

100

100

Italien

CGTech s.r.l.

100

100

 

Cimatron Technologies srl (Italy)

100

100

 

Metrologic Group Italia S.R.L.

100

100

 

Preziss, SRL

100

100

 

Sandvik Italia S.p.A.

100

100

 

Seco Tools Italia S.p.A SU

100

100

 

SigmaTEK Srl (Italy)

100

100

 

SSC Holding Italia SRL

100

100

 

Walter Italia SRL

100

100

Japan

KK CGTech

100

100

 

Sandvik Tooling Supply Japan K.K.

100

100

 

Seco Tools Japan K.K.

100

100

 

SigmaTEK Japan LTD.

100

100

 

Walter Japan K.K.

100

100

Kanada

11740750 Canada Limited

100

100

 

Artisan Vehicles, Inc.

100

100

 

Cimatron Technologies Inc (Canada)

100

100

 

Deswik (Canada) Inc

100

100

 

DSI Underground Canada Ltd.

100

100

 

ICAM Technologies Corporation

100

100

 

Indexable Cutting Tools of Canada LLC

100

100

 

Inrock Ltd.

100

100

 

Newtrax Holdings Inc

100

100

 

Newtrax Technologies Inc

100

100

 

Norgalv Limited

0

100

 

Norprop Limited

0

100

 

Postability Inc.

0

100

 

Sandvik Canada, Inc.

100

100

 

SigmaTEK Canada, LLC (Delaware)

100

100

Kazakhstan

Deswik Kazakhstan LLP

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd

100

100

Kina

Beijing CGTech Software Co., Ltd.

100

100

Kina

Chuzhou OMK Carbide Tools Co., Ltd.

72

72

 

Chuzhou Yongpu Carbide Tools Co., Ltd.

72

72

 

Cimatron (Beijing) Technologies Co. Ltd.

100

100

 

Dormer Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

DSI Underground Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

DWFritz Precision Automation

100

100

 

DWFritz Technology Limited

100

100

 

DWFritz Wuxi Limited

100

0

 

Jinan Lingong Mining and Rock Technology Co Ltd

65

85

 

Kunshan OSK Precision Tools Co., Ltd

100

100

 

Sandvik (Jining) Rocbolt Technologies China Co., Ltd

100

100

 

Sandvik Coromant Cutting Tools (Shanghai) Co., Ltd

100

100

 

Sandvik Industrial Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

100

100

 

Sandvik Industry Equipment (ChangZhou) Co., Ltd.

100

100

 

Sandvik Logistics (Shanghai) Co. Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (China) Co Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction (Luoyang) Co Ltd

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Trading (Shanghai) Co.

100

100

 

Sandvik Mining Technology (Tianjin) Co., LTD

100

100

 

Sandvik Rock Tools Technology (Wuxi) Co., Ltd

100

100

 

Sandvik Tooling Production (Langfang) Co. Ltd

100

100

 

Seco Tools (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Seco Tools Manufacturing (Shanghai) Co Ltd

100

100

 

Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co. Ltd

100

100

 

SigmaTEK Systems China, LLC

100

100

 

Suzhou SPD Precision Technology Co., Ltd.

72

0

 

Suzhou Xinlan Nano Technology Co., Ltd.

72

72

 

Suzhou Yongpu Precision Technology Co., Ltd.

72

72

 

Suzhou Yongpu Technology Management Co., Ltd.

72

72

 

Walter Wuxi Co. Ltd.

100

100

 

Wuhan Yongpu Carbide Tools Co., Ltd.

72

72

 

Yongpu Global Trading Shanghai Co., Ltd.

72

72

Korea

CGTech Co. Ltd

100

100

 

Sandvik SuhJun Ltd

100

100

 

Seco Tools Korea Ltd

100

100

 

SigmaTEK Systems LLC Korea

100

100

 

Walter Korea Ltd

100

100

Luxemburg

DSI Underground IP Holding Luxembourg S.à r.l

100

100

 

DSI Underground SMART S.à r.l

100

100

 

Jupiter LuxCo 2 S.à r.l.

100

100

 

Rocbolt Technologies Holdings Mongolia S.à r.l.

50

50

Malaysia

Sandvik Equipment Sdn Bhd

0

100

 

Sandvik Mining And Construction (M) Sdn Bhd

100

100

 

Seco Tools Sdn Bhd

100

100

 

Walter Malaysia Sdn Bhd

100

100

Marocko

Seco Tools S.A.

100

100

Mauritius

Rocbolt of Mauritius Ltd

50

50

Mexiko

Deswik Mexico S.A de C.V

100

100

 

DSI Underground Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

FMT Tooling Systems S de RL de CV

100

100

 

Mansour Mining Technolog De Mexico S.A DE C.V

100

100

 

Mansour Mining Technolog De Mexico Servicios S.A. de C.V.

100

100

 

NTX Mining Services S de RL de CV

100

100

 

Preziss Tools de Mexico, S de R.L. de C.V.

100

100

 

Sandvik de Mexicana S.A.

100

100

 

Sandvik Hard Materials de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Sandvik SA de CV

100

100

 

Seco Tools de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

SigmaTEK Systems Mexico S. de R.L. de C.V.

100

100

 

Terelion de Mexico S.A. de C.V.

100

100

 

Valenite de Mexico

100

100

 

Walter Tools S.A. de C.V.

100

100

Mongoliet

Rocbolt Technologies Mongolia LLC

100

100

Mozambique

Sandvik Mining & Construction Mozambique Lda

100

100

Namibia

Sandvik Namibia (Pty) Ltd

100

100

Nederländerna

Sandvik Benelux B.V.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction B.V.

100

100

 

Seco Tools BV

100

100

Nigeria

Sandvik Mining & Construction Nigeria Limited

100

100

Norge

Sandvik Norge AS

100

100

 

Sandvik Teeness AS

100

100

 

Seco Tools AS

100

100

Papua New Guinea

Sandvik Mining and Construction PNG Limited

100

100

Peru

Deswik Peru S.A.C

100

100

 

DSI Underground Peru S.A.C.

100

100

Peru

Newtrax Peru Sociedad Anonima Cerrada

100

0

 

Sandvik del Peru S.A.

100

100

 

Sandvik Forestal S.A.

100

100

 

Terelion, LLC Sucursal Del Peru

100

100

Polen

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

100

100

 

DSI Underground Chemicals sp. z o.o.

100

100

 

DSI Underground Merol Sp. z.o.o.

100

100

 

DSI Underground Poland Sp. z.o.o.

100

100

 

Fabryka Narzędzi FANAR S.A.

100

100

 

Pramet Sp. Z.o.o.

100

100

 

Sandvik Polska Sp. Z.o.o.

100

100

 

Seco Tools Sp Z.o.o.

100

100

 

Walter Polska SP. Z.o.o.

100

100

Portugal

FHP – Frezite High Performance, Unipessoal, LDA

100

100

 

Frezite – Ferramentas de Corte S.A.

100

100

 

Sandvik SRL

100

100

 

Seco Tools Portugal Lda

100

100

 

Seri – Sociedade de Estudos E Realizações Industriais, Unipessoal, LDA

100

100

Rumänien

Sandvik SRL

100

100

 

Seco Tools Romania SRL

100

100

 

Walter Tools SRL

100

100

Ryssland

Deswik RUS

100

100

 

DSI Techno

100

0

 

DSI Techno LLC

100

0

 

LLC Pramet

100

0

 

LLC Seco Tools

100

0

 

LLC Walter

100

0

 

Newtrax Rus LLC

100

0

 

Siberia GT LLC

100

0

Schweiz

HC Holding Alpha AG

100

100

 

P. Rieger Werkzeugfabrik AG

100

100

 

Sandvik AG

100

100

 

Sandvik Holding AG

100

100

 

Santrade Ltd

100

100

 

Seco Tools AG

100

100

 

Sphinx Werkzeuge AG

100

100

 

Walter (Schweiz) AG

100

100

Serbien

Seco Tools SRB d.o.o.

100

100

Singapore

Sandvik Mining and Construction S.E. Asia Pte Ltd

100

100

 

Sandvik South East Asia Ptd Ltd

100

100

 

Seco Tools (SEA) Pte Ltd

100

100

 

Walter AG Singapore Pte Ltd

100

100

Slovakien

PRAMET Slovakia, spol. s r.o.

100

100

 

Seco Tools SK, s.r.o.

100

100

 

Walter Slovakia s.r.o.

100

100

Slovenien

Seco Tools SI trgovina d.o.o.

100

100

 

Walter Tools, d.o.o.

100

100

Spanien

DSI Underground Spain SAU

100

100

 

Frezite Herramientas de Corte SL

100

100

 

Herramientas Preziss, S.L.

100

100

 

Metrologic Group Spain S.L.

100

100

 

Preziss Diamant S.L.

100

100

 

Sandvik Española

100

100

 

Seco Tools España S.A.

100

100

 

Walter Tools Iberica S.A.U.

100

100

Storbritannien

BTA Heller Drilling Systems Ltd

100

100

 

CGTech Limited

100

100

 

Deswik Europe Ltd

100

100

 

Dormer Pramet Ltd

100

100

 

DSI Underground UK Holdings Ltd.

100

100

 

DSI Underground UK Ltd.

100

100

 

Edvirt UK Limited

100

100

 

Extec Mobile Crushers and Screens Limited

100

100

 

Fintec Crushing and Screening Limited

100

100

 

FMT Tooling Systems Limited

100

100

 

Inrock Ltd. (UK)

100

100

 

Mastercam UK Limited

100

100

 

Premier Machine Tools (UK)

0

95

 

Sandvik Holdings Ltd

100

100

 

Sandvik Ltd

100

100

 

Sandvik Materials Limited

100

100

 

Sandvik Mining and Construction LTD

100

100

 

Sandvik Osprey Ltd

100

100

 

Sandvik Services Limited

100

100

 

Seco Tools (UK) Limited

100

100

 

SigmaTEK Business Systems Limited

100

0

 

SigmaTEK Europe Limited

100

100

 

Tamrock Great Britain Holdings Ltd

100

100

 

Walter GB Ltd

100

100

Sydafrika

Deswik Mining Consultants (Pty) Ltd

100

100

 

Kwatani (Pty) Ltd

100

100

 

Kwatani Global (Pty) Ltd

100

100

 

Kwatani Holding Pty Ltd

100

100

 

Mine & Quarry Supplies (Pty) Ltd

100

100

 

Newtrax Pty. Ltd

100

100

 

RB Technology Holdings (Pty) Ltd

65

65

 

Rocbolt Technologies Africa Pty Ltd

100

100

Sydafrika

Rocbolt Technologies Holdings Pty. Ltd.

50

50

 

Rocbolt Technologies Pty. Ltd

75

75

 

Sandvik (Pty) Ltd

100

100

 

Sandvik Financial Services (Pty) Ltd

100

100

 

Sandvik Mining & Construction Delmas (Pty) Ltd

100

100

 

Sandvik Mining RSA (Pty) Ltd

75

75

 

Sandvik Rock Processing Solutions International (PTY) LTD

100

100

 

Sandvik SRP Holdings South Africa

0

100

 

Sandvik SRP RSA (PTY) LTD

75

75

 

Schenck Process Africa (Pty) Limited

100

100

 

Schenck Process South Africa (Pty) Limited

100

100

 

Seco Tools South Africa (Pty) Ltd

100

100

 

Zebenza Kanzima (Pty) Ltd

49

49

Taiwan

Sandvik Taiwan Ltd

100

100

Tanzania

Sandvik Mining & Construction Tanzania Limited

100

80

Thailand

Sandvik Thailand Limited

91

91

 

Seco Tools (Thailand) Co Ltd

100

100

 

Walter (Thailand) Co Ltd

100

100

Tjeckien

Dormer Pramet s.r.o.

100

100

 

DSI Underground Multitex s.r.o.

100

0

 

FREZITE s.r.o.

100

100

 

Seco Tools CZ s.r.o.

100

100

 

WALTER CZ s.r.o.

100

100

Turkiet

Seco Tools Kesici Takimlar Makina San.Tic.A.S.

100

100

 

Walter Cutting Tools Industry and Trade LLC

100

100

Tyskland

CGTech Deutschland GmbH

100

100

 

Cimatron Technologies GmbH

100

100

 

Comara GmbH

100

0

 

DSI Underground GmbH

100

100

 

esco GmbH engineering solutions consulting

0

100

 

FMT Frezite Metal Tooling GmbH

100

100

 

Gold Werkzeugfabrik GmbH

100

100

 

Metrologic Group GmbH

100

100

 

Protomedical GmbH

100

100

 

Prototyp-Werke GmbH

100

100

 

Sandvik Holding GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Central Europe GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Deutschland GmbH

100

100

 

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

100

100

 

Schaum-Chemie Beteiligungen 1 GmbH

100

100

 

Seco Tools GmbH

100

100

 

SigmaNEST GmbH

100

100

 

TDM Systems GmbH

100

100

 

Walter AG

100

100

 

Walter Deutschland GmbH

100

100

 

Walter Germany GmbH

0

100

 

Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH

100

100

Ukraina

LLC Seco Tools Ukraine

100

100

 

Sandvik Ukraine

100

100

Ungern

Pramet Kft

100

100

 

Seco Tools Kereskedelmi Kft

100

100

 

Walter Hungaria Kft

100

100

USA

Advanced Theodolite Technology, Inc.

100

100

 

Alliance CNC LLC

100

100

 

Artisan Vehicle Systems, Inc.

100

100

 

Benchmark Carbide LLC

100

100

 

Buffalo Tungsten Inc

0

100

 

Cambrio Acquisition, LLC

100

100

 

CGI Tool LLC

100

0

 

CGTech

100

100

 

Cimatron Gibbs LLC (California)

100

100

 

Cimatron Technologies, Inc. (Michigan)

100

100

 

CJT Tool LLC

100

100

 

CNC Software, Inc.

100

100

 

CTMI Tool LLC

100

100

 

Deswik USA Inc.

100

100

 

Diamond Tool Coating, LLC

100

100

 

Dimensional Control Systems, Inc.

100

100

 

Dormer Pramet LLC

100

100

 

DSI Tunneling LLC

100

0

 

DWFritz Automation, LLC

100

100

 

DWFritz International, Inc.

100

100

 

DWFritz Metrology, Inc.

100

100

 

GWS Tool Intermediate Holdings LLC

100

100

 

GWS Tool LLC

100

100

 

ICAM Technologies Corporation U.S.A.

100

0

 

Indexable Holding LLC

100

100

 

Inrock Acquisitions, Inc.

100

100

 

Inrock Drilling Systems, inc.

100

100

 

Intrepid LLC

100

100

 

Melin Tool Company, Inc.

100

100

 

Metrologic Group Services, Inc.

100

100

 

MG USA Properties, Inc.

100

100

 

Monster Tool LLC

100

100

 

NATC LLC

100

100

 

Niagara Cutter LLC

100

100

USA

Sandvik Financial Services LLC

100

100

 

Sandvik Machining Solutions USA LLC

100

100

 

Sandvik Mining and Construction USA LLC

100

100

 

Sandvik Rock Processing Solutions North America

100

100

 

Sandvik, Inc.

100

100

 

Seco Tools, LLC

100

100

 

SigmaTEK Systems, LLC (Delaware)

100

100

 

ST Acquisition Co.

100

100

 

STF Precision LLC

100

100

 

Taurus Tool LLC

100

100

 

TDM Systems Inc

100

100

 

Terelion LLC

100

100

 

uFab LLC

100

100

 

Valenite LLC

100

100

 

Walter USA LLC

100

100

 

Wetmore Tool and Engineering Company

100

100

Vietnam

Sandvik Vietnam Company Ltd

100

100

 

Seco Tools Vietnam Co Ltd

100

100

Zambia

Sandvik Mining and Construction Zambia Limited

100

100

Österrike

DSI Underground Austria GmbH

100

100

 

Sandvik in Austria Gesellschaft GmbH

100

100

 

Sandvik Mining and Construction G.m.b.H.

100

100

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH

100

0

 

Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co KG

100

0

 

Seco Tools Gesellschaft GmbH

100

100

 

Walter Austria GmbH

100

100

 

Wolfram Bergbau und Hütten AG

100

100

1)

Ägarandelen av kapitalet avses, vilken även överensstämmer med andelen av röster för totalt antal aktier, där ej annat anges.

§ Redovisningsprinciper

Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har kontroll över investeringsobjektet, är exponerat för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretagens finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det upphör.

I de fall dotterföretagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgående identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (även kallad förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

Andelar i koncernföretag och intresseföretag

Andelar i koncernföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och intresseföretag. Transaktionsutgifter som rör aktier i koncernbolagen redovisas direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten att köpeskilling kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. Utdelningar från dotterföretag redovisas i sin helhet som intäkter i årets resultat.