Sandvik logo

Framtida möjligheter med vårt erbjudande

Sandvik skapar framtidens hållbara gruva. Med våra lösningar kan våra kunder bli mer produktiva och bedriva säkrare och mer hållbar verksamhet. Vi har som mål att ha ett fullt elektrifierat erbjudande för gruvverksamhet under jord 2030. Vi tror att mer än 50 procent av vår försäljning inom gruvdrift under jord då kommer att vara elektrisk. Batterielektriska fordon förväntas ha en högre intäktspotential över produktlivscykeln än konventionella dieseldrivna fordon.

Vi driver på utvecklingen och implementeringen av gruvlösningar för elektrifiering, automation och processoptimering. Gruvindustrin är avgörande för elektrifieringen av samhället och möjliggör energiomvandlingen.

Med våra lösningar har vi en omfattande exponering mot elektrifieringsmetaller, som koppar, vilket skapar robust fundamenta. Dessutom tvingar den långsiktiga trenden med försämrad malmkvalitet gruvorna att gå djupare där temperaturen är högre. Det skapar ett ökat momentum för vår högpresterande elektriska utrustning eftersom den alstrar mycket mindre värme och inte ger några utsläpp. Detta förbättrar säkerheten, arbetsmiljön och kostnadseffektiviteten.

Vår redan ledande position inom gruvdrift under jord utvidgas nu till borrning ovan jord och vi siktar på att fördubbla intäkterna från 2022 till 2028. Utöver en stark position inom batteridrivna fordon och automationssystem för maskinparker är vi en ledande leverantör av programvara för gruvplanering. Det möjliggör ett fullt sortiment av digitala erbjudanden genom värdekedjan med gruvplanering direkt länkad till säkrare planering, övervakning och utförande av verksamheten. Den nya kompetensen gör att vi kan bygga och utveckla ännu bättre produkter och lösningar som hjälper våra kunder att designa gruvor som är optimerade för automation och elektrifiering.

Bergavverkning

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y Gruvplanering Mekanisk bergav-verkning Bergförstärkning Lastning ochtransport Borrning \ Spräng-ning Mine planning Mechan- ical cutting Drilling \ Blasting Ground support Loading and hauling S u s t a i n a b i l i t y S h i f t A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e C u s t o m e r F o c u s Gruvplanering Mekanisk bergav-verkning Bergförstärkning Lastning ochtransport Borrning / Spräng-ning Mine planning Mechan- ical cutting Drilling / Blasting Ground support Loading and hauling S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y Gruvplanering Borrning \ SprängningMekanisk bergavverkning Bergförstärkning Lastning ochtransport Mine planning Drilling \ BlastingMechanical cutting Ground support Loading and hauling

Vårt erbjudande

  • Borrning under jord
  • Lastning och transport
  • Borrning ovan jord
  • Roterande borrning
  • Bergborrverktyg och system
  • Kontinuerlig bergavverkning och tunneldrivning — Bergförstärkning
  • Digital gruvteknik
  • Reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror
Topphammare med krökt gängsystem CT55 och CT67 för bänkborrning ovan jord och långhålsborrning under jord. (foto)
Under 2023 lanserades nya borrverktyg med assymetrisk gängdesign för gruv-och tunneldrivning, Sandvik Alpha™ 340.
Sandvik® TH665B batterielektrisk gruvtruck i en underjordsmiljö. (foto)
Den batterielektriska trucken Sandvik® TH665B testades framgångsrikt i Australien.