Sandvik logo
Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Styrelseledamot

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi.Verkställande direktör och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sedan 2020. Olika befattningar inom Assa Abloy-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020, Director Product Management och chef för Shared Technologies. Olika befattningar inom Saab-koncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

65 464.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.