Sandvik logo
Stefan Widing (foto)

Stefan Widing

Vd och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Född 1977. Vd och koncernchef, Sandvik AB, och chef för affärsområde Sandvik Manufacturing and Machining Solutions sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör och fil. kand. i företagsekonomi. Olika befattningar inom Assa Abloy-koncernen 2006–2020, bland annat Executive Vice President och chef för HID Global division 2015–2020, Director Product Management och chef för Shared Technologies. Olika befattningar inom Saab-koncernen 2001–2006.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Industriarbetsgivarna.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

65 464.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.