Sandvik logo
Erik Knebel (foto)

Erik Knebel

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Född 1965. Styrelsesuppleant sedan 2021 (arbetstagarrepresentant, Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Högskoleingenjör – maskin & automation. Ordförande i Akademikerföreningen Sandvik Sverige och Sandvik Coromant Gimo. Olika befattningar inom Sandvik Coromant och Sandvik Machining Solutions sedan 1990; Produktion, IT och Kvalitet.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

1.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.