Sandvik logo

K9 Rörelsens kostnader

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.

 

2022

2023

Kostnad för varor och material

–38 900

–42 964

Ertsättning till anställda

–27 494

–31 682

Avskrivningar

–6 443

–7 211

Nedskrivningar av lager

–660

–206

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

–225

–301

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–238

–92

Övriga kostnader

–21 680

–22 327

Totalt

–95 641

–104 781