Sandvik logo
Åsa Thunman (foto)

Åsa Thunman

Chefsjurist, Sandvik AB

Född 1969. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Jur. kand.-examen från Sverige och Nederländerna. Olika befattningar inom Securitas 2009–2014, inklusive chefsjurist, inom Elekta AB 1999–2009, inklusive chefsjurist, samt advokatbyrån Lagerlöf & Leman 1996–1999.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Aktiemarknadsbolagens förening.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

5 497.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.