Sandvik logo

Hållbar leverantörshantering

Sandvik har åtagit sig att tillämpa hållbara inköpsmetoder som minimerar vår sociala och miljömässiga påverkan, förbättra våra leverantörers hållbarhetsarbete och skapa värde för verksamheten, våra kunder och samhället i stort. Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer som förstår och anammar våra hållbarhetsstandarder inom områden som miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, antikorruption, cirkularitet och koldioxidavtryck. Våra krav är en del av våra hållbarhetsmål för 2030 och beskrivs i vår uppförandekod för leverantörer.