Sandvik logo

K34 Händelser efter periodens utgång

Den 25 januari meddelade Sandvik att man implementerar ett nytt omstruktureringsprogram för att stärka operationell effektivitiet och motståndskraft. Programmet uppskattas att generera årliga besparingar om cirka 1,2 miljarder kronor.

Valberedningen för Sandvik AB föreslår till årsstämman, nyval av Susanna Schneeberger. Jennifer Allerton har avböjt omval.