Sandvik logo
Thomas Andersson (foto)

Thomas Andersson

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022, styrelsesuppleant 2012–2022 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ordförande i Metallklubben Sandvik Coromant, Gimo. Olika operatörsbefattningar inom Gimoverken, Sandvik Coromant, sedan 1984. Byggnadsfirma Anders Diös 1980–1984.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

0.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.