Sandvik logo

Kunder, flexibilitet och medarbetare

Kundens förstaval

Genom att förstå våra kunders specifika behov utvecklar vi lösningar som skapar värde genom ökad produktivitet, säkerhet, hållbarhet och minskade kostnader. Vi anpassar våra arbetssätt och prioriterar produktutveckling baserat på konkret feedback från kunderna och ett nära samspel mellan kundansvariga, produktägare och utvecklingsingenjörer. Vid behov skapar vi särskilda team med personer som regelbundet träffar kunder på olika nivåer och öppet delar med sig av synpunkter och förslag.

Under året lade vi till exempel teknik- och FoU-resurser nära en kund, placerade en serviceresurs permanent på plats hos kunden och utvecklade krosskammare skräddarsydda för kundens specifika tillämpning. Vi modifierade reservdelar för att passa andra kunders behov och använde lokal tillverkning för att förkorta ledtiderna samt minska utvecklingscyklerna och miljöpåverkan. I Finland prioriterade vi utvecklingen av en hammarprodukt som ett resultat av feedback från kunderna. Vi anpassade även vår mobila utrustning baserat på återkoppling från kunderna.

Flexibilitet genom affärscykeln

Att vara flexibel genom konjunkturcykeln innebär att vidta åtgärder för att uppnå långsiktigt uthålliga intäkter och marginaler. Förvärvade SP Mining har en hög försäljning av reservdelar, service och förbrukningsvaror och är ett exempel på hur vi har förbättrat den långsiktiga intjäningsförmågan. Under året arbetade vi också aktivt för att mildra effekterna av inflationen med priskompensation.

För att skydda marginalerna vid nedgångar fokuserar vi på operativ effektivitet och på att minska våra fasta kostnader, men också på att skapa handlingsberedskap i händelse av förändringar i verksamheten.

Den vikande efterfrågan inom infrastruktursektorn resulterade i att vi aktiverade åtgärdsplaner och minskade antalet medarbetare i alla divisioner. Vi använde oss av naturliga avgångar, minskade antalet tillfälligt anställda och införde flexibla arbetstider. Vi har däremot använt oss av inhyrd personal i Australien där efterfrågan fortsatte att vara på en hög nivå. Omstruktureringsprogrammet som inleddes 2022 fortskrider enligt plan och kommer att leda till årliga besparingar på 140 miljoner kronor med full effekt 2025.

Ett exempel på insourcing var investeringen i ett gjuteri i Indien 2023. Detta möjliggör en bättre kontroll av vår leveranskedja för en mycket större andel av våra viktigaste slitkomponenter för krosskammare och käftkrossar.

En attraktiv arbetsgivare

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår mångfald och könsbalans, i både interna och externa rekryteringar, för att säkerställa att vi får en bra blandning av personer på ledande positioner i vårt företag.

Vi fortsätter att göra det smidigt att arbeta för oss genom att vara flexibla beträffande placeringsort och möjlighet att arbeta hemifrån.

Det är en allt större utmaning att locka tekniker till de platser där våra kunder är verksamma. Vi hanterar detta genom att samarbeta med lokala skolor för att sponsra, uppmuntra och utbilda unga människor så att de kan arbeta för oss och sköta utrustning på kundernas anläggningar.

Möt våra medarbetare

Latifa Melk är ursprungligen från Marocko och flyttade till Svedala för att arbeta som materialutvecklingsexpert. Det öppnade många dörrar, bland annat chansen att lära sig flyga.