Sandvik logo

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Kostnader, koncernen

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 37%34%7%5%4% 2%1%10% MaterialPersonalOutsourcing/ tredje partAvskrivningarFraktFörbrukningsvarorEnergiÖvrigt 37%34%7%5%4% 2%1%10% MaterialPersonnelOutsourcing/ third partyDepreciationFreightConsumablesEnergyOther

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Intäkter, MSEK

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

103 533

86 409

99 110

123 453

126 503

Förändring %

2

2

–7

11

8

3

–17

15

25

2

varav organisk, %

–2

–6

–6

10

11

–1

–11

12

3

5

varav struktur, %

2

0

0

0

–6

–1

–1

6

10

–6

varav valuta, %

2

8

–1

1

2

4

–4

–3

10

4

EBIT, MSEK

10 120

6 062

9 657

18 011

18 103

13 182

11 184

18 644

20 912

22 418

% av intäkter

11

7

11

19

18

13

13

19

17

18

Justerad EBITA1)

14 846

19 364

24 470

25 240

% av intäkter1)

17

20

20

20

Resultat före skatt, MSEK

8 264

4 059

7 996

16 940

17 315

11 945

11 238

18 451

16 983

19 794

% av intäkter

9

4

9

18

17

12

13

19

17

16

Årets koncernresultat, MSEK

5 992

2 194

5 468

13 160

12 669

8 523

8 721

14 484

11 225

15 301

Eget kapital, MSEK

36 672

34 060

39 290

48 722

58 163

61 858

65 082

77 332

81 270

87 697

Nettoskuldsättningsgrad, multipel

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

0,2

0,0

0,3

0,5

0,5

Finansiell nettoskuld/EBITDA1)

 

 

 

 

 

 

–0,5

0,7

1,3

1,2

Kapitalomsättningshastighet, %

89

86

83

90

89

85

72

76

72

70

Likvida medel, MSEK

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

16 987

23 752

13 585

10 489

4 363

Avkastning på totalt eget kapital, %

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

13,9

13,6

20,5

14,2

17,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

15,0

13,3

19,5

16,5

16,5

Investeringar i anläggningar, MSEK

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

4 147

3 278

3 598

4 530

5 354

Investeringar totalt, MSEK

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

6 018

6 552

27 195

20 213

7 345

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

16 894

15 347

13 177

10 465

18 797

Kassaflöde, MSEK

1 039

79

2 288

3 963

5 382

–1 188

7 261

–10 527

–3 617

–5 913

Antal medarbetare, 31 december2)

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

40 246

37 125

44 136

40 489

40 877

1)

Nytt finansiellt mål för 2022, historik presenteras för två år.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Data per aktie

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Resultat, SEK1)

4,79

1,79

4,39

10,50

10,11

6,81

6,96

11,53

8,95

12,20

Resultat efter utspädning, SEK2)

4,79

1,79

4,39

10,49

10,09

6,79

6,95

11,52

8,94

12,18

Eget kapital, SEK

29,1

27,1

31,2

38,8

46,4

49,3

51,9

61,6

64,8

69,9

Utdelning, SEK (2023 enligt förslag)

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

6,50

4,75

5,00

5,50

Direktavkastning, %3)

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

3,2

1,9

2,7

2,5

Börskurser, Sandvik-aktien:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årshögsta, SEK

97

107

116

153,9

165,3

190,4

205,6

255,4

256,6

227,40

årslägsta, SEK

74

68

65

113,5

123,1

122,7

115,5

194,9

145,3

175,65

vid årets slut, SEK

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

182,7

201,3

252,6

188,4

218,10

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

P/E tal4)

15,9

41,4

25,7

13,7

12,5

26,9

28,9

22,0

21,1

17,9

Börskurs i % av eget kapital5)

261

273

361

370

273

370

388

410

291

312

1)

Årets resultat hänförligt till aktieägarna per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

4)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie efter utspädning

5)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.