Sandvik logo

Tillväxt, digitalisering och hållbarhet

Skifte mot tillväxt

Vi stärkte vår marknadsposition både inom premium- och mellansegmenten. Genom att dra nytta av tidigare förvärv ökade vi vår marknadsandel inom runda verktyg och mikro- verktyg. Förvärvet av 95 procent av aktierna i Premier Machine Tools Limited, en irländsk leverantör av lösningar för medicinsk bearbetning, bidrog till vår tillväxt inom medicinteknik. Förvärvet av Buffalo Tungsten Inc (BTI), en ledande USA-baserad tillverkare av volframmetallpulver och volframkarbidpulver, ökade vår närvaro i Nordamerika.

Ett antal förvärv stärkte vårt mjukvaruerbjudande. Postability, ett kanadensiskt företag som utvecklar postprocessorer för Mastercam (förvärvades av Sandvik 2021), stärker vår portfölj inom CAM (Computer Aided Manufacturing). Esco GmbH, en tysk leverantör av mjukvarulösningar för power skiving, en teknik för kuggbearbetning, ger oss en position på en premiumnischmarknad med hög tillväxt som drivs av den ökande elektrifieringen av fordonsindustrin. Vi förvärvade en minoritetsandel i up2parts, ett tyskt nystartat företag inom mjukvara för sömlös tillverkning, som arbetar med att kommersialisera mjukvara som optimerar tillverkningsprocesser. Sandvik förvärvade även pro-micron GmbH, en tyskbaserad leverantör av sensoriserade verktyg och mjukvara för automation.

Vi fortsatte att introducera nya innovationer som förbättrade vår nyförsäljningskvot (New Sales Ratio). Vi lanserade CoroCut® 2, ett precisionssystem som erbjuder en ny nivå av processäkerhet och produktivitet för maskinbearbetning, och nya stålsvarvningsskär för att ta vara på möjligheterna inom mellansegmentet och stärka vår position inom skärverktyg. Mjukvaruförsäljningen växte i linje med marknaden.

Digitalt skifte

Vi har fortsatt att förbättra våra redan världsledande lösningar genom att integrera produkterna från tidigare förvärvade varumärken. Vi började dra nytta av vår starka marknadsposition inom hårdvaru- och mjukvarulösningar för verktyg genom att tillhandahålla kombinerade erbjudanden. CoroCut® QD för Y-axelavstickning är ett exempel som kombinerar moderna CNC-maskiner och utmanande konventionella bearbetningsriktningar för ökad produktivitet och verktygslivslängd, och är nu integrerad i några av våra CAM-programvarulösningar. Vi har också integrerat CoroPlus® Tool Library från Sandvik Coromant i våra CAM-programvaror Cimatron™, Mastercam® och GibbsCAM™, vilket skapar en mer sömlös användarupplevelse.

Efterfrågan på våra mjukvarulösningar var hög, genom både licens- och underhållsavtal som ger kunderna uppdaterade produkter och nödvändig utbildning och support. Med ny teknik och artificiell intelligens (AI) kan vi samla in stora datamängder för att förbättra processer och göra prognoser, och vi har börjat arbeta med proof of concept-lösningar för att möjliggöra ytterligare automatisering i branschen.

Skifte mot hållbarhet

Inom skärverktyg introducerar vi i genomsnitt åtta nya produkter per dag och var och en av dem bidrar till att minska våra kunders energiförbrukning och råvarusvinn. Vi investerar kontinuerligt i FoU för att göra våra verktyg mer effektiva och för att minska miljöpåverkan från tillverkning och distribution av dem.

Vi fortsätter att köpa tillbaka begagnade verktyg från våra kunder och återvinna dem för att tillverka nya verktyg. Under året påbörjade vi utvecklingen av verktyg med vårt volframkarbidpulver Bergla® som helt tillverkas av återvunnet material. Vi ökade cirkularitetsgraden i våra pulver generellt och gjorde framsteg med rekonditionering av solida hårdmetallverktyg.

Våra mjukvarulösningar och industriella mättekniska applikationer hjälper kunderna att minska avfall och öka effektiviteten genom att säkerställa mer förutsägbara resultat och snabbt eliminera avvikelser i bearbetningsfasen. Vi utvecklar ett programvaruverktyg för spårning av koldioxid som kommer att bidra till att minska kundernas koldioxidutsläpp.