Sandvik logo
Johan Molin (foto)

Johan Molin

Styrelseordförande

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2015. Ordförande i ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar samt medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy 2005–2018. Verkställande direktör och koncernchef i Nilfisk-Advance 2001–2005. Olika befattningar inom Atlas Copco 1983–2001.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

950 000.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.