Sandvik logo

K8 Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 166 miljoner kronor (–1 940). I det ingår till största delen valutakursförluster på –789 miljoner kronor, förvärvkostnader med –156 miljoner kronor och nedskrivning av goodwill med –83 miljoner kronor.

För 2022 det ingår till största delen valutakursförluster på –1 025 miljoner kronor och externa fusions och förärvskostnader med –338 miljoner kronor.