Sandvik logo
Helena Stjernholm (foto)

Helena Stjernholm

Styrelseledamot

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2015. Investeringsansvarig och sedermera partner i IK Investment Partners 1998–2015. Konsult på Bain & Company 1997–1998.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i AB Industrivärden, Telefonaktiebolaget LM Ericsson och AB Volvo.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

5 000.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.