Sandvik logo

M2 Intäkternas fördelning

 

2022

2023

Geografiska marknader

 

 

Europa

12 261

12 769

Nordamerika

287

262

Sydamerika

55

64

Afrika och Mellanöstern

111

84

Asien

350

418

Australien och Nya Zeeland

75

108

Totalt

13 139

13 705

Varu-och tjänstekategorier

 

 

Försäljning av varor

13 046

13 589

Utförande av tjänster

67

72

Leasingintäkter

26

44

Totalt

13 139

13 705

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är immateriella.