Sandvik logo

Framtida möjligheter med vårt erbjudande

Vår vision är att bli den erkända ledaren inom hållbara lösningar för krossning och sortering. Gruvindustrin är energiintensiv och en betydande del av energin konsumeras vid bearbetning av berg och mineraler. Det betyder att det finns en stor potential att påverka kundernas hållbarhetsavtryck och produktivitet genom att erbjuda smarta, energieffektiva lösningar.

Vårt erbjudande täcker gruv- och infrastrukturindustrierna. De har solida, långsiktiga fundamenta, där gruvdrift är avgörande för elektrifieringen av vårt samhälle medan avtagande malmhalter gör att alltmer berg behöver krossas. Hållbarhet är även en viktig drivkraft för infrastrukturindustrin då urbanisering ökar behovet av ny och uppgraderad infrastruktur. Dessa faktorer ställer krav på kontinuerlig optimering av produktionsprocesserna, förbättrad produktivitet och energieffektivitet.

Inom gruvindustrin har vi vår största exponering gentemot elektrifieringsmetaller och mineraler. Inom infrastruktur är vår största exponering gentemot ballastmaterial, en viktig beståndsdel i många infrastrukturprojekt, från byggnader till motorvägar. Här är optimerade processer för återvinning och minskat avfall avgörande och vi tar med utrustningens livslängd i våra beräkningar.

Gruvsektorn svarar för cirka 6 procent av världens totala energiförbrukning och 40 procent av den förbrukas i malningsfasen. Vi har ambitionen att expandera i värdekedjan genom att ersätta malning med finkrossningslösningar, där finkrossning är tio gånger så effektivt som malning.

Vi elektrifierar vårt erbjudande. Hela vårt stationära erbjudande är redan elektrifierat och 2025 ska mer än 90 procent av vårt mobila erbjudande finnas tillgängligt som elektriskt alternativ. Vi bidrar till att automatisera våra kunders produktionsprocesser för att maximera deras drifttid och produktivitet och våra digitala lösningar möjliggör övervakning och datadrivna insikter för kontinuerliga förbättringar. Vi utvidgar vårt erbjudande inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror och vi högprioriterar utveckling av cirkulära erbjudanden för att säkerställa optimerad resurseffektivitet över produktens livscykel. Sandvik Reborn är ett exempel där vi återställer kundernas krossar till originalskick eller till och med uppgraderar enheterna till nyaste standard.

Bergbearbetning

Krossning och sortering Malning Separation Potentiellexpansion Crushing and screening Grinding Separation Potential expansion Krossning och sortering Malning Separation Potentiellexpansion Crushing and screening Grinding Separation Potential expansion Separation Malning Potentiellexpansion Krossning och sortering Separation Grinding Potential expansion Crushing and screening

Vårt erbjudande

  • Stationär krossning och sortering
  • Mobil krossning och sortering
  • Hydrauliska hammare, bomsystem och rivningsverktyg
  • Reservdelar, service och förbrukningsvaror
  • Digitala tjänster och lösningar
En konkross av serien Sandvik® 800i med automationssystem och en datorskärm bredvid som visar hur krossen är kopplad till den digital assistenten SAM™. (foto)
Konkrossar i serien Sandvik® 800i, utrustade med automationssystem och i kombination med den digitala assistentplattformen SAM™, ger kunderna operativa insikter och information för ökad produktivitet.