Sandvik logo
Fredrik Håf (foto)

Fredrik Håf

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant)

Född 1983. Styrelsesuppleant sedan 2022 (arbetstagarrepresentant, IF Metall).

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ordförande i Metallklubben (Bergborrklubben), division Rock Tools, Sandviken. Olika operatörsbefattningar inom division Rock Tools, sedan 2002.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

2.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.