Sandvik logo
Nadine Crauwels (foto)

Nadine Crauwels

Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions

Född 1971. Chef för affärsområdessegment Sandvik Machining Solutions sedan 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör. Chef för Sandvik Coromant 2017–2020. Olika befattningar inom Sandvik Coromant sedan 2000, bland annat Vice President Customized Solutions and Strategic Relations och chef för Sandvik Coromant i Schweiz. Projektingenjör och konsult för metallbearbetning vid WTCM (idag Sirris) 1995–2000.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelsemedlem i Alfa Laval AB

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

10 925.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.