Sandvik logo

Kunder, flexibilitet och medarbetare

Kundens förstaval

Ett starkt fokus på god service bidrog till att vi uppnådde höga ordernivåer inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror. Vi arbetar för att säkerställa att reservdelar och tjänster finns tillgängliga i rätt tid och vi utvecklar verktyg, till exempel fjärrövervakningstjänsten för förebyggande underhåll, så kunderna kan optimera sin drifttid.

Sandvik fortsatte att dra nytta av kompetensen inom bergförstärkning som följde med förvärvet av DSI Underground 2021. År 2023 förvärvade vi Norgalv, en toppmodern galvaniseringsanläggning baserad i Kanada för att stärka tillgången till de produkter som DSI Underground erbjuder på den nordamerikanska marknaden. För att bättre kunna betjäna gruvkunder i Nordamerika investerar vi också över 50 miljoner USD i en anläggning i Elko, Nevada, vår hittills största anläggning i USA. Vi investerade i lagerhanteringssystem globalt för att snabbare och mer effektivt kunna stötta våra kunder.

Vi förstår våra kunders behov och samarbetar med dem på deras resa mot digitalisering, automatisering och elektrifiering. Vi säkrade flera stora order, bland annat en från Codelco, världens största kopparproducent, om att leverera ett AutoMine® automationssystem och sex autonoma lastare till Chile. Ordern är en fortsättning på vårt långvariga partnerskap med Codelco kring automationslösningar och bidrar till deras mål att driva världens mest automatiserade och digitaliserade gruva. Den BEV-flotta med 19 enheter som Rana Gruber beställde till sin gruva i norra Norge kommer att bidra till deras mål att driva världens första koldioxidfria järnmalmsgruva i slutet av 2025.

Flexibilitet genom affärscykeln

Trots inflation och logistiska utmaningar bibehöll vi lönsamheten, tack vare vår förmåga att vara flexibla och kompensera med pris. En stor del av vår produktion är outsourcad för ökad flexibilitet, och vi har varit mycket försiktiga med att öka personalkostnaderna rent allmänt. Omstruktureringsprogrammet från 2022 löper enligt plan och kommer att leda till årliga besparingar om 100 miljoner kronor med full effekt 2025.

Den senaste tidens leveransproblem har återgått till mer normala förhållanden men vi har fortfarande stort fokus på området. Vi chartrade till exempel ett ro-ro-fartyg i Finland för att säkra kundleveranser.

En attraktiv arbetsgivare

Vi fokuserar på att förbättra öppenheten och kommunikationen för att säkerställa att alla medarbetare förstår vart vi är på väg.

Genom ett sex månader långt omvänt mentorprogram matchades flera medlemmar i affärsområdets utökade ledningsgrupp med yngre, mindre erfarna medarbetare för att utmana deras sätt att tänka och uppmuntra nya idéer. Ett antal kvinnliga medarbetare valdes ut för att delta i mentorskapsprogrammet International Women in Mining. Programmet är utformat för att stärka kvinnor i deras yrkesmässiga utmaningar och bygga upp självförtroende för prestationer och ledarskap inom branschen. Genom programmet samarbetar våra medarbetare med seniora chefer (män och kvinnor) från den globala gruvindustrin.

Det råder brist på gruvingenjörer i branschen och vi behöver genomföra en kompetensväxling mot elektrifiering, digitalisering och automation. Vi attraherar sådana kompetenser genom ett nära samarbete med universitet och skolor, särskilt på platser i närheten av vår verksamhet.

Säkerhet är vår främsta prioritet och vi förbättrade vår säkerhetsstatistik med hjälp av ett antal lokala initiativ i vår strävan efter noll skador.

Psykologisk säkerhet står också högt på vår agenda och var ett av de ämnen som ingick i 2023 års Global Learning Network-program. En handbok för säkerhet och ledarskap vid vår anläggning i Tammerfors (Finland) innehåller ett avsnitt om psykologisk säkerhet och mentalt välbefinnande. Divisionen Load and Haul fick 2023 års DIamond-pris (Diversity & Inclusion) för en film om psykologisk säkerhet.

Möt våra medarbetare

Haley Blinn, electric vehicle applications engineer, har ett passionerat intresse för batterielektriska fordon. Hon driver till och med en blogg som handlar om batteri- lösningar och elektrifiering.