Sandvik logo

Styrelse

Hedersordförande
Percy Barnevik

Född 1941. Styrelseordförande i Sandvik AB 1983 – 2002.

Styrelsens sekreterare
Åsa Thunman

Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB, sedan 2014.

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig revisor: Peter Nyllinge. Auktoriserad revisor.

Andra revisionsuppdrag: Saab AB, Getinge AB och AB Electrolux.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023.

Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.