Sandvik logo

Nyckelrisker 2023

Risk
Vad innebär detta?
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Skifte mot tillväxt
Risk
Geopolitisk utveckling
Vad innebär detta?
Trender mot regionalisering eller nationalisering och handelskrig

Störande händelser (naturkatastrofer, pandemier)
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Översyn av regionala strategier, distribution och försörjning
Risk
Säkra nyckelförsörjningen
Vad innebär detta?
Potentiella resursbegränsningar kring tillgången på battericeller och mineraler
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Olika initiativ inom leverantörskedjan och kontinuitetsplanering
Risk
Värdeskapande förvärv
Vad innebär detta?
Leverera på affärsplanen

Säkerställa effektiv administrativ integration
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
M&A Tracker/gransknings­process och scorekort Integrationsuppföljnings­­processer med affärsgenomgångar
Risk
Affärsomvandling
Vad innebär detta?
Elektrifiering av gruvor

Produktion i ett slutet kretslopp

Genomförande av det digitala skiftet och datadriven produktivitet
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Resultatstyrning och genomförande av strategin för M&A, produktutveckling och de sex stegen för att möjliggöra det digitala skiftet
Risk
Lageruppbyggnad/­kassagenerering
Vad innebär detta?
Tillgång till kapital

M&A-agendan förverkligas
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Lagerhanteringsprojekt i alla affärsområden och divisioner
Digitalt skifte
Risk
Digitala störningar
Vad innebär detta?
Cybersäkerhet

Informationssäkerhet

Störningar från digitala aktörer
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Förbättringsprogram för cybersäkerhet och de sex åtgärder som Sandvik har identifierat för att möjliggöra det digitala skiftet
Skifte mot hållbarhet
Risk
Regelefterlevnad
Vad innebär detta?
Säkerställa en etisk kultur

Ökad regulatorisk komplexitet

Skärpta finansieringskra
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Initiativ för lärande och workshops i hela organisationen, digital resa och en ny policy och process för hantering av tredje part
Risk
Förändrade tillsynskrav
Vad innebär detta?
Handelssanktioner

Produkt-/säkerhetskrav

Omställning till datadrivna processer
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Förberedande projekt för CSRD

Digital resa för efterlevnad för att öka flexibiliteten
Flexibilitet genom affärscykeln
Risk
Hantering av inflationen
Vad innebär detta?
Prishantering

Dra nytta av vår inköpsförmåga
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Pågående arbete med prisstyrning och uppföljning av pris/volymtillväxt

Olika inköps-/försörjningsinitiativ för att öka flexibiliteten/rörligheten
Risk
Hantering av konjunkturnedgång
Vad innebär detta?
Uppnå målintervall för EBITA

Tidigt genomförande av beredskapsplaner

Marginalvolatilitet
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Beredskapsplaner, stark resultatstyrning och smidig beslutsprocess med decentraliserad strategi för varje del av verksamheten
Kundens förstaval
Risk
Förstå förändrade kundbehov
Vad innebär detta?
Kundcentrering

Snabb anpassning till marknadsförändringar

Säkerställa kundvärde
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Mätning av kundnöjdhet, där divisioner, affärsenheter och försäljningsområden vidtar nödvändiga åtgärder i nära kontakt med kunderna
En attraktiv arbetsgivare
Risk
Attrahera/behålla nyckeltalanger
Vad innebär detta?
Nya talanger (digitalisering, elektrifiering, hållbarhet)

Kompetensutveckla befintlig arbetskraft
Exempel på vad vi gör (riskreducering)
Projekt för att attrahera och utveckla talanger i alla delar av verksamheten

Koncerngemensamma employer branding-initativ med inriktning på nya kompetensområden