Sandvik logo

Digitalt skifte

Sandvik strävar efter digitalt ledarskap inom sina branscher. Vi kombinerar hårdvara och mjukvara för att skapa optimerade lösningar för tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vår utrustning och våra verktyg blir alltmer intelligenta och automatiserade, samlar in data och möjliggör förebyggande underhåll, vilket leder till förbättrad produktivitet och hållbarhet för våra kunder.

Vi har satt som mål att generera intäkter från digitala- och mjukvarulösningar om 6,5 miljarder kronor till 2025 för koncernen, och är på god väg att leverera på målet. Expansionen av vårt digitala erbjudande under 2023 bidrog väsentligt till våra övergripande tillväxtmål och försäljningen av mjukvara och digitala lösningar uppgick till nära 5 miljarder kronor.

Sandvik Mining and Rock Solutions skapar värde genom ledande autonoma lösningar och integrerade digitala och AI-plattformar som stödjer kunderna i hela värdekedjan. Divisionen Digital Mining Technologies uppnådde tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med föregående år. Det skedde med stöd av de förvärv som gjorts under tidigare år, till exempel Deswik, ett mjukvaruföretag för gruvplanering. Vi uppnådde en god försäljning av autonom gruvutrustning, AutoMine®, och antalet gruvor som använder våra fjärrövervakningstjänster ökade.

Sandvik Rock Processing Solutions har som mål att 60 procent av kunderna ska använda automatiserade och digitala lösningar till 2025, och därigenom få insikter om verksamheten som förbättrar produktivitet och prestanda. Automation är ett prioriterat tillväxtområde och affärsområdet ser möjligheter att erbjuda ledande optimerings- och automationslösningar genom kontinuerlig utveckling och nya funktioner för sin digitala assistentplattform SAM™.

I linje med visionen att bli ledande inom automatiserad komponenttillverkning fortsatte Sandvik Manufacturing and Machining Solutions att integrera de förvärv som gjorts under tidigare år och skapa en starkare portfölj av världsledande kombinerade mjukvarulösningar. Till exempel är CoroCut® QD för Y-axelavstickning och CoroPlus® Tool Library numera integrerade i några av våra CAM-mjukvarulösningar, vilket skapar mer sömlösa användarupplevelser.

Toro® LH625iE elektrisk lastare utrustad
med automationsystemet AutoMine®. (foto)
Vi fick beställningar på elektriska lastare, Toro® LH625iE, utrustade med automationsystemet AutoMine® under 2023.