Sandvik logo

Om Sandvik

Värdeskapande erbjudande

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som erbjuder lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet för tillverknings- gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi har omkring 41 000 medarbetare och försäljning i cirka 170 länder.

Affärsområden och divisioner

Sandvik Mining and Rock Solutions

Ranger™ borrigg i ett stenbrott. (foto)
En ledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturindustrierna.

Andel av intäkter

52 %

Andel av justerad EBITA

53 %

Divisioner
 • Digital Mining Technologies
 • Ground Support
 • Load and Haul
 • Mechanical Cutting
 • Parts and Services
 • Rock Tools
 • Rotary Drilling
 • Surface Drilling
 • Underground Drilling

Sandvik Rock Processing Solutions

En närbild på en kross (foto)
En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruv- och infrastrukturindustrierna.

Andel av intäkter

9 %

Andel av justerad EBITA

6 %

Divisioner
 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Skär för metallbearbetning (foto)
En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad metrologi.

Andel av intäkter

39 %

Andel av justerad EBITA

41 %

Sandvik Machining Solutions1)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Powder Solutions
 • Tool Flow Solutions
 • GWS2)
Sandvik Manufacturing Solutions1)
 • Design and Planning Automation
 • Industrial Metrology

1) Affärsområdessegment
2) Från 1 januari 2024

Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.

Viktiga kundsegment och andel av intäkter

Gruvor

Vi levererar borriggar, bergborrverktyg och system, maskiner för lastning och transport, utrustning för tunneldrivning, kontinuerlig gruvdrift och mekanisk bergavverkning, krossning och sortering, service och hållbara lösningar för ökad digitalisering, automation, säkerhet och produktivitet hos kunderna.
Sandvik Mining and Rock Solutions Sandvik Rock Processing Solutions 51% Sandvik Mining and Rock Solutions Sandvik Rock Processing Solutions 51%

Verkstad

Våra verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och mjukvara för tillverkning används i verkstadsindustrin över hela världen. De ökar produktivitet, lönsamhet, kvalitet och säkerhet samt minskar påverkan på miljön. Vi är även en global ledare inom höglegerade metallpulver.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 20% Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 20%

Infrastruktur

Vi erbjuder lösningar inom bergbrytning, borrning, bergavverkning, krossning och sortering som förbättrar kundernas säkerhet och produktivitet. Tunneldrivning, stenbrytning, rivning och återvinning är några tillämpningsområden.
Sandvik Mining and Rock Solutions Sandvik Rock Processing Solutions 10% Sandvik Mining and Rock Solutions Sandvik Rock Processing Solutions 10%

Fordon

Våra mjukvarulösningar, hårdmetallverktyg och system för svarvning, fräsning och borrning i metall, liksom vårt erbjudande inom industriell metrologi, ökar produktiviteten vid tillverkning av till exempel motorer och växellådor.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 7% Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 7%

Flyg

Vi har ett nära samarbete med världens flygplanstillverkare. När flygindustrin använder nya material för att tillverka lättare, säkrare och bränslesnålare flygplan är avancerade verktygssystem och en optimerad process avgörande.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 4% Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 4%

Övrigt

I huvudsak energi, formgjutning, elektronik, medicinsegmentet, pumpar och ventiler, räls och försvar.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 8% Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 8%