Sandvik logo
Richard Harris (foto)

Richard Harris

Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions

Född 1970. Chef för affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2002, bland annat chef för division Walter 2019–2022, chef för division Wolfram 2016–2019 och olika chefsroller inom supply och tillverkning. Innan dess olika befattningar inom tillverkningsindustrin, bland annat produktionschef på Land Rover och anläggningschef inom Keiper UK Ltd.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

5 772.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.