Sandvik logo
Johan Kerstell (foto)

Johan Kerstell

Personaldirektör, Sandvik AB

Född 1970. Personaldirektör, Sandvik AB, sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Magisterexamen i ekonomi. Olika befattningar inom HR inom Sandvik sedan 2004 och konsult vid Cap Gemini 1999–2003.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

31 779.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.