Sandvik logo

K7 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppgick till 681 miljoner kronor (1 894). I beloppet ingår 243 miljoner kronor vinst från avvytring av verksamhet, 160 miljoner kronor avseende vinst från försäljning av anläggninsgtillgångar och nyttjanderätter, vinst avseende säkringar för 69 miljoner kronor.

För 2022 i beloppet ingår försäkringsersätting om 361 miljoner kronor, vinst från försäljning av byggnader och maskiner 291 miljoner kronor, justeringar av förvärvspris vid förvärv av dotterbolag 268 miljoner kronor och valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med 574 miljoner kronor.