Sandvik logo

Samhällsengagemang

Sandvik engagerar sig i olika samhälls­projekt över hela världen med tre huvudsakliga fokusområden: 1) Skifte mot hållbarhet: Organisationer, projekt och aktiviteter relaterade till klimatförändringar, resurs- och avfallshantering, eller hållbar utveckling av samhällen. 2) Digitala skiftet: Organisationer, projekt och aktiviteter som bygger upp teknisk och digital kompetens, stöder innovationer som bidrar till global utveckling eller introducerar människor för ny teknik. 3) Samhällsinsatser: Projekt som främjar jämställdhet och inkludering, förbättrar hälsa och välbefinnande eller bidrar till en positiv utveckling i de lokalsamhällen där vi är verksamma.

Vi ser våra samhällsengagemangsprojekt som investeringar, där vi kräver kontrakt, tydliga målgrupper och mål med mätbara resultat. Vi har en rutin för samhällsengagemang, sponsring och donationer som vägleder alla enheter som är engagerade i samhällsprojekt. Alla aktiviteter måste följa vår uppförandekod, vilket innebär att vi inte deltar i några aktiviteter av politisk eller religiös natur, eller i projekt som kan anses vara farliga för hälsan eller miljön. Alla våra partners måste underteckna koncernens uppförandekod för leverantörer och genomgå samma screeningprocess som våra leverantörer. Som en del av våra hållbarhetsmål för 2030 främjar vi medarbetarnas engagemang i samhällsinsatser som bidrar positivt till samhället. Våra aktiviteter för samhällsengagemang kommer att styras via ett digitalt verktyg/app som möjliggör kartläggning, spårning och uppföljning. Appen är i slutfasen av testerna och kommer att lanseras brett i koncernen under första halvåret 2024.