Sandvik logo

Tillväxt, digitalisering och hållbarhet

Skifte mot tillväxt

Den svaga infrastrukturmarknaden ledde till en nedgång i organisk försäljning. Trots detta levererade vi en tvåsiffrig försäljningstillväxt, driven av vårt förvärv av SP Mining. I slutet av året var vi på god väg att uppnå vårt tillväxtmål på 10 procent (CAGR) för perioden 2019 – 2025.

Förvärvet av SP Mining, slutfört i slutet av 2022, var ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi. SP Minings kompletterande erbjudande av siktlösningar med hög kapacitet utökade vårt erbjudande till gruvsegmentet, vilket också stärkte vår affär för reserv- delar, service och förbrukningsvaror. Att öka försäljningen inom reservdelar, service och förbrukningsvaror är en viktig del av vår tillväxtstrategi och under 2023 stod den för 59 procent (55) av de totala intäkterna. I strategin ingår att dra nytta av vårt ledande erbjudande och nära kundrelationer genom att expandera i kundernas värdekedja. Ett exempel på detta var introduktionen av ett bredare utbud av hydrauliska verktyg på den amerikanska marknaden.

Digitalt skifte

Vi är på god väg att nå målet att 60 procent av våra kunder ska använda våra automatiserade och digitala lösningar 2025, främst genom att ansluta mer utrustning. Under året fortsatte vi att utveckla och lansera nya funktioner för vår digitala assistentplattform SAM™. Plattformen ger kunderna operativa insikter och prestandaförbättrande information som ökar produktiviteten inom krossning och sortering.

Under året lanserades nya funktioner, bland annat reservdelsrekommendationer och förbättrad dataupplösning. Det bidrar till att förbättra analysen av driften av krossar för att identifiera områden som kan förbättras. Vi lanserade också DeckMapp, en digital lösning för att mäta slitaget av paneler för siktmedia.

Skifte mot hållbarhet

Vi bidrar till att göra våra kunders verksamhet inom gruv- och infrastukturindustrierna mer hållbar. Hållbarhet är integrerat i vår produktutveckling och vi förbättrar kontinuerligt vårt erbjudande för att minska energianvändningen per ton material som krossas hos kund och för att förlänga serviceintervallerna.

Genom att elektrifiera vårt erbjudande bidrar vi till att minska kundernas koldioxidutsläpp. Hela vårt sortiment av stationär krossutrustning är redan elektrifierat och vi siktar på att ha ett elektriskt alternativ för 90 procent av det mobila sortimentet senast 2025. Nya elektriska mobila produkter som lanserades under 2023 var bland annat den tunga käftkrossen UJ443E samt QA442, en tvådäckad sikt för sortering.

Vi har ambitionen att expandera i värdekedjan. Genom att ersätta malning med lösningar för finkrossning kan vi minska andelen processer med hög energiförbrukning längre ner i värdekedjan. Med våra optimerade krossnings- och sorteringskretsar kan vi halvera storleken på en normal kvarnmatning, vilket ger högre genomströmning i kvarnen.

Vi arbetar kontinuerligt med processerna på våra produktionsanläggningar för att minska utsläppen samt förbättra återvinningen och återanvändningen i fabrikerna. Vid vår verksamhet i Ballygawley (Nordirland) anpassade och automatiserade vi ugnsluckorna för att minska gasförbrukningen, vilket minskade koldioxidutsläppen med cirka 15 procent.

I hela verksamheten fortsätter vi att ersätta naturgas med biogas och återvinna energi från spillvärme. I vår produktionsanläggning i Svedala (Sverige) använder vi en innovativ process för att tillverka slitdelar i mangan för konkrossar av återvunnet stål.