Sandvik logo

Innovationer som skapar kundvärde

Vi samarbetar med våra kunder på deras resa mot elektrifiering, digitalisering och automation. Vår växande portfölj av produkter och lösningar säkerställer att våra kunder kan använda den senaste tekniken för att övergå till framtidens säkrare, effektivare och mer hållbara gruva.

Vi lanserade flera nya elektriska innovationer, bland annat ett batteri med högre kapacitet som gör att våra största batterielektriska (BEV) lastare och truckar för gruvdrift under jord har 36 procent längre drifttid mellan batteribytena. Den ökade kapaciteten förbättrar också laddningsacceptansen, vilket möjliggör snabbare hastigheter i nedåtlutande gruporter, bättre effektivitet och en lägre kostnad per amperetimme jämfört med nuvarande generation Artisan® batteripaket. Vi testade framgångsrikt den batterielektriska trucken Sandvik® TH665B i Australien. Den är vår BEV-truck för underjordsapplikationer som har störst kapacitet och den är branschens enda batterielektriska underjordstruck med en kapacitet på 65 ton.

Vår digitala portfölj utökades med Toro® LH518iB och Toro® LH514iE, automatiserade elektriska underjordslastare som är kompatibla med AutoMine®. xCell Cyclops™, är ett digitalt konvergenssystem för bergförstärkning som medger trådlös, kontinuerlig, fjärrstyrd mätning av markrörelser i realtid. My Sandvik Onsite är en övervakningslösning som omvandlar data från Sandvik iSeries ovanjordsborriggar till insikter för produktivitetsförbättringar. är en ny automationsfunktion, AutoMine® AutoLoad 2.0 är en ny automationsfunktion inom som ökar jämnheten i lastcykeln och samtidigt minskar utrustningens tomgångstid och driftskostnader.

De nya borrverktygen för gruvdrift och tunneldrivning, Sandvik Alpha™ 340, har en ny innovativ asymmetrisk gängdesign. Konstruktionen minskar spänningarna i kritiska områden, ökar utmattningshållfastheten, är lättare att koppla loss och minskar kostnaderna per meter avancerad borrning. Digitala simuleringar bidrog till att göra designen perfekt, medan digital styrning av bearbetningen möjliggjorde de mer avancerade geometrierna.

En kvinna i arbetskläder sitter vid ett skrivbord i ett kontrollrum och övervakar borrningsoperationer via datorskärmar. (foto)