Sandvik logo
Kai Wärn (foto)

Kai Wärn

Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör i maskinteknik, KTH, Stockholm. Verkställande direktör och koncernchef i Husqvarna AB 2013–2020. Partner på IK Investment Partners Norden AB 2011–2013, verkställande direktör och koncernchef i Seco Tools AB 2004–2010 samt olika positioner inom ABB 1985–2004.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Electrolux Professional AB och SunStreet Energy AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

12 000.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.