Sandvik logo
Mattias Nilsson (foto)

Mattias Nilsson

Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions

Född 1972. Chef för affärsområdessegment Sandvik Manufacturing Solutions sedan maj 2023.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Olika befattningar inom Sandvik sedan 2007, bland annat Vice President Offer Management and R&D inom Sandvik Coromant 2021–2023.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

3 522.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.