Sandvik logo
Claes Boustedt (foto)

Claes Boustedt

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i utskottet för förvärv och avyttringar.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997. Verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, Förvaltnings AB Lunden och Alleima AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

50 000.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.