Sandvik logo
Mats Eriksson (foto)

Mats Eriksson

Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions

Född 1962. Chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions sedan 2022.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kandidatexamen i datavetenskap. Chef för divisionen Load and Haul 2016–2022. Vd och koncernchef för Cencorp Oyj 2010–2012 och Salcomp Oyj 1998–2006. Ledande positioner inom flera andra bolag.

Nuvarande styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Sandvik Pension Fund i Finland.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående):

4 866.

Uppgifterna avseende styrelseuppdrag och innehav av aktier avser 31 december 2023. Nuvarande styrelseuppdrag avser uppdrag i bolag eller organisationer utanför Sandvik-koncernen.