Sandvik logo

M5 Forskning och utveckling

 

2022

2023

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–1 591

–1 599

Kvalitetssäkring

–36

–32

Totalt

–1 628

–1 631

varav kostnadsfört totalt

–1 628

–1 631

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–1 591

–1 599