Sandvik logo

M13 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

 

2022

2023

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

59

3

Övriga räntebärande fordringar

11

17

Totalt

70

20

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

117

22

Övriga icke räntebärande fordringar

403

488

Övriga räntebärande fordringar

0

0

Totalt

520

510